Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výuka pro LFUK

výuka přednášky short  - klikni zde

-Základní geriatrické syndromy:

1- Syndrom instability s pády

Instabilita je založena na neschopnosti korigovat umístění těla v prostoru a v pohybu. Důsledkem (instability ale i hypomobility) jsou pády. Vlivem pádů vznikají další onemocnění (fraktury, poruchy vědomí, krvácení do CNS).

Instabilita je založena na poruše:

Ve stáří jsou častější závratě a stavy ortostatické hypotenze. Strach z pádů vede opět k hypomobilitě (začarovaný kruh). K pádům dochází nejčastěji doma, 1/3 jinak zdravých osob starších 65 let upadne doma alespoň jednou za rok.

2- Syndrom anorexie a malnutrice

Základem malnutrice může být:

Špatná výživa se projeví na celkovém stavu člověka. Malnutrice vede ke zhoršení průběhu chorob, zhoršení hojení, zpomalení uzdravování (prodloužení délky hospitalizace), zvýšení počtu komplikací, morbidity i mortality. Podporuje vznik svalové atrofie, na druhou stranu chceme-li zlepšit podíl svalové hmoty jedince, je vhodné zaměřit se v dietě na příjem proteinů. Základní příjem pro dospělého člověka – 0,8 g/kg/den by se měl ve stáří zvýšit alespoň na 1,3 g/kg/den v zájmu ochrany svalové hmoty[2].

3- Syndrom dehydratace

Dehydratace je ve stáří častá, protože staří lidé fyziologicky nepociťují žízeň. Dále může být vyvolána psychologickými faktory – demence nebo deprese. Dehydratace je častou příčinou dekompenzace chronických onemocnění a následné hospitalizace.

4- Syndrom inkontinence

Inkontinence je pro svou častost problém nejen medicínský, ale i sociálně-ekonomický (pro vysoké výdaje na inkontinenční pomůcky), týká se až 30 % lidí starších 65 let. Na vzniku inkontinence se podílí:

V důsledku vede ke ztrátě sociálního života (raději zůstane doma), hypomobilitě a dalším komplikacím.[3]

Další syndromy

  • zraku;
  • vestibulárního ústrojí;
  • propriorecepce ve svalech;
  • CNS – stav po iktu, demence;
  • vlivem léků (tlumící, způsobující ortostatickou hypotenzi).
  • psychiatrická porucha (demence, deprese);
  • chudoba (pouze jednostranná strava).
  • Poruchy CNS – nejdůležitější faktor, subsakrální × suprasakrální léze, léze dolního × horního motoneuronu, pontinní mikční centrum, korové léze,...
  • Poruchy urogenitálního traktu – stenózy močové trubice, hyperplazie prostaty, karcinom prostaty,...
  • Polymorbidita – CMP, demence, DM, obezita,...
  • Farmakoterapie – diuretika, BKK, antipsychotika, antidepresiva, sedativa a další.
 • Syndrom kognitivního deficitu, poruch paměti a poruch chování.
 • Syndrom kombinovaného senzorického deficitu – jedná se hlavně o poruchu zraku a sluchu. V případě zraku se podílí na zhoršené orientaci v prostoru, vzniku instability a zvýšeném riziku pádů a jiných úrazů. Zhoršení sluchu (bez léčby) může způsobit sociální izolaci.
 • Syndrom maladaptace – špatné přizpůsobování se změně prostředí.
 • Syndrom týrání, zanedbávání a zneužívání starého člověka.
 • Syndrom terminální geriatrické deteriorace